Pričamo o vodi

Nagradna igra ‘’Osvoji EVA filter za vodu’’

Nagradna igra ‘’Osvoji EVA filter za vodu’’

U nastavku donosimo pravila nagradne igre ‘’Osvoji EVA filter za vodu’’ koja se održava na službenoj Facebook stranici EVA Water Clinic. Jedan sretni dobitnik početkom studenog dobit će EVA filter za vodu, najbolji filter za vodu na tržištu prema ocjenama korisnika.

Pravila nagradne igre

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Akvilia Unio d.o.o., Puževa 11, 10000 Zagreb OIB: 26106492309 donosimo sljedeća pravila nagradne igre ‘’Osvoji EVA filter za vodu’’.

Članak 1. Organizator

Organizator nagradne igre je Akvilia Unio d.o.o., Puževa 11, 10000 Zagreb, OIB: 26106492309

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 12. listopada 2017. do 05. studenog 2017. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promoviranje EVA filtera za vodu

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Do kraja 10. mjeseca:
1. podijelite objavu na Facebooku s komentarom u obliku taga #želimEVAfilter
2. objavu postavite na JAVNO inače nećemo moći vidjeti vašu podjelu i tag

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetu iz Članka 4. ovih pravila, osim zaposlenika tvrtke Akvilia Unio d.o.o. i kao i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

-        1x EVA Fontaine 7 L PLC

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 07.studeni 2017. u prostorijama Organizatora, na adresi Puževa 11. Slučajnim odabirom izvući će se 1 dobitnik za nagradu iz Članka 6. ovih pravila.

Izvlačenje dobitnika nadzirat će djelatnici tvrtke Akvilia Unio d.o.o.

Imena svih dobitnika bit će objavljena 07. listopada 2017 na službenoj Facebook stranici.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od dva dana od izvlačenja. Dobitnicima će nagrada biti dostavljena u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.
 
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu i slično Organizator može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 

Članak 9. Ostale odredbe 

Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
 
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.eva.hr. Organizator u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike. 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre bit će objavljene na službenoj Facebook stranici i internetskoj stranici www.eva.hr

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, dijeljenjem objave na Facebooku, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno, ako je to potrebno, i ostale sudionike.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 11. listopad 2017.

AKVILIA UNIO d.o.o.

EVA Water Clinic Hrvatska