Pričamo o vodi

Kvaliteta vode u Hrvatskoj

Kvaliteta vode u Hrvatskoj

Iako je u Hrvatskoj voda pogodna za piće, iz iskustva znamo da stanovnici svih dijelova Lijepe Naše ne konzumiraju vodu jednake kvalitete, osobito nakon jačih kiša koje su tipične za jesenske dane.

Većina uzoraka vode sa izvorišta zdravstveno neispravna

Naravno, voda za ljudsku potrošnju provjerava se na čitavom hrvatskom području. Izvještaj o njezinoj zdravstvenoj ispravnosti objavljuje svake godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Jedan od najznačajnijih elemenata kontrole je praćenje, odnosno monitoring izvorišta pri čemu se analizira neprerađena voda. Prema Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2017. godini u toj je analizi čak 63 posto uzetih uzoraka bilo neispravno. Ogroman postotak, zar ne?

Najveći razlog neispravnosti uzoraka je mikrobiološko onečišćenje. U vodama su pronađene bakterije Escherichia coli i Clostridium perfringens te koliformne bakterije i enterokoki, koje mogu izazvati zdravstvene tegobe. Pojedini su uzorci vode bili kemijski neispravni. U njima su zabilježene povišene koncentracije željeza, mangana, aluminija, natrija, kalija ili klorida.

Loša kvaliteta vode u Zadarskoj i Dubrovačko neretvanskoj županiji

Najveći je postotak neodgovarajućih uzoraka pronađen u Zadarskoj i Dubrovačko neretvanskoj županiji (100 posto). S druge strane, u Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu svi su uzorci bili zdravstveno ispravni.

Važno je napomenuti da se prije distribucije potrošačima voda obrađuje i dezinficira kako bi bila zdravstveno ispravna. HZJZ zaključuje da rezultati pokazuju dobro prirodno stanje voda koje se koriste za potrebe javne vodoopskrbe. Zaključak temelje na tome što izuzetno štetne tvari poput pesticida nisu pronađene ni u jednom uzorku.

Najkvalitetnija voda pije se u Međimurskoj županiji

Osim monitoringa izvorišta, voda za ljudsku potrošnju kontrolirala se iz vodovoda u sustavu javne vodoopskrbe. U tome procesu voda je uzorkovana na raznim mjestima u javnoj distribucijskoj mreži, u spremnicima i vodocrpilištima te mjestima potrošnje vode, primjerice školama.

Ta je analiza pokazala da je od ukupnog broja uzetih uzoraka neispravnih bilo svega 3,1 posto. Najveći je postotak imala Vukovarsko srijemska županija (36,5 posto), a Međimurska, Požeško slavonska i Krapinsko zagorska županija imale su 0 posto.

Na kraju možemo zaključiti da se po svim parametrima voda najbolje kvalitete pije u Međimurskoj županiji. Neprerađena je voda najlošije kvalitete u Zadarskoj i Dubrovačko neretvanskoj županiji, a u javnoj distribucijskoj mreži najgoru vodu piju stanovnici Vukovarsko srijemske županije.

U kojem god dijelu Hrvatske živite, odabirom EVA filtera za vodu bit ćete sigurni da pijete zdravu i kvalitetnu vodu koja ne će imati štetne posljedice za vaše zdravlje.